Výroba


Historie

Jednou z prvních dochovaných zmínek výroby náčiní potřebného k výrobě krajek v našem regionu je právě z naší vesnice Paseky. Paseky nad Jizerou leží na pomezí Krkonoš a Jizerských hor. V tomto kraji patřilo k tradičnímu způsobu obživy kromě tkalcovství a navlékání koralí i obrábění dřeva. V části Pasek nazývané Havírna bylo v minulosti dokonce několik dílen, ve kterých se obrábělo dřevo na strojích poháněných vodou z Havírenského potoka. V jedné z nejstarších struháren dřeva, která se zachovala v č.p. 224, začal již v 60. letech minulého století vyrábět pan Bedřich Mittner paličky na paličkování krajek. Když se rozhodl odejít na odpočinek, předal mi tajemství jejich výroby spolu se soustruhem a dalším nářadím na jejich obrábění. Já, jakožto vyučený truhlář, jsem měl ke dřevu blízko, techniku výroby jsem rychle zvládl a výrobě paliček s pláštíkem na paličkování krajek se věnuji dodnes.

SOUČASNOST

Samotná výroba začíná výběrem vhodného dřeva, které musí mít dobré vlastnosti. Já osobně volím nejčastěji buk a javor. Dřevo si nařežu na hranolky, které musí důkladně proschnout. Po vyschnutí muže začít samotná výroba od nařezání, přes soustružení a vyhlazování.